Logopedia

Logopedia

Oceń nas

Logorytmika w trosce o naszych przedszkolaków, regularnie raz w tygodniu, dzieci uczestniczą w zajęciach z dziedziny logopedii, które oparte są na zajęciach ruchowych wspomagających rozwój mowy, jak również ogólny rozwój dziecka. Jest to swoista forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Ćwiczenia logorytmiczne są szczególnie polecane dla dzieci, które mają trudności w mówieniu i porozumieniu się, w sprawnym poruszaniu się czy w orientacji przestrzennej, dla dzieci nieśmiałych jak również nadruchliwych.

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-4’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>