Koncepcja pracy

Przedszkole w Woli Skromowskiej 🙂 – Plan dnia

6.30 – 8.00 – Schodzenie się Dzieci do przedszkola; Zabawy służące realizacji pomysłów i indywidualnych zainteresowań Dzieci;
Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne i badawcze; Rozmowy w oparciu o ilustracje, ćwiczenia słuchowe, gramatyczne; Prace porządkowe w sali.

8.00 – 8.30 – Zabawy wg zainteresowań Dzieci, praca indywidualna z Dziećmi.

8.30 – 9.00 – Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania.

Więcej

Godziny posiłków

9.00 – 9.30              śniadanie

11.30 – 12.30          obiad

14.00 – 14.20          pierwszy podwieczorek

15.00 – 15.30          drugi podwieczorek

Przedszkole w Woli Skomorowskiej „CASPER” – programy

 • „Kocham przedszkole” autorzy: Mirosław Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek,
 • „Edukacja przez ruch” autor: prof. Dorota Dziamska.

 

Przedszkole w Woli Skromowskiej „CASPER” pracuje również na programach napisanych przez naszych Nauczycieli

 • „Ekologia z Casperkiem”;
 • „Poznaj Świat z Casperkiem” – program dla grupy żłobkowej;
 • „Casperki mówią ładnie” – program wspomagania mowy Dzieci 3-letnich;
 • „Grunt to zdrowie” – program dla Dzieci w wieku 5 i 6-letnich;
 • „Adaptacja Dziecka do Przedszkola” – program adaptacyjny Casperka;
 • „Kraina Emocji w Casperku”;
 • „Uzdolniony Casperek”;
 • „Jestem Polakiem, jestem Przedszkolakiem”;
 • „Casperki znają, wiedzą, potrafią” – program wspomagający rozwój kompetencji poznawczych i sprawności motorycznej Dzieci w przedszkolu.

Od tego roku przedszkolnego Casperki wezmą udział w zajęciach kulinarnych. W ostatnim tygodniu każdego miesiąca Dzieci stworzą przepis na podwieczorek, który przygotują. Zdjęcia potraw oraz same przepisy umieścimy na profilu Facebook. Rodzice Casperków będą mogli zagłosować na najlepszy przepis, który zostanie umieszczony w książce kucharskiej pt.: „Gotuj z Casperkiem”.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO

„CASPER”

DRODZY RODZICE,

Zapraszamy do zapoznania się z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…) wskazuje:

 • Cel wychowania przedszkolnego,
 • Zadania wychowawczo profilaktyczne przedszkola,
 • Efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez Dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Znajomość podstawy przez Rodziców służy optymalizacji pracy z Dziećmi w przedszkolu.

Więcej

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-4’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>